Full Interior Wiring Part 1

gambar-gambar full interior wiring, salin wayar keseluruhan dari dashboard hingga boot belakang, kerja-kerja berkaitan iaitu, salin wayar dashboard sepenuhnya, wiring ICE, timer, alarm, lampu belakang, rear wiper dll yang berkaitan